بسم الله الرحمن الرحیم

زکس

در تاجیکستان پس از انجام همه مقدمات ازدواج، ابتدا زوجین نکاح مسلمانی کرده و آنگاه باید در مرکزی که عنوان زکس دارد ازدواج خود را ثبت قانونی نمایند . البته گویا مدتی است به عاقدین ابلاغ شده است که تنها به نکاح مسلمانی کسانی اقدام نمایند که در زکس ثبت ازدواج کرده اند.

 

جدای از این برنامه بر اساس اصلاحاتی که روز چهارشنبه 26 ژانویه سال روان در اجلاس پارلمان تاجیکستان تصویب شد، اتباع خارجی باید قبل از ازدواج با شهروندان تاجیک مدت یک سال در این کشور زندگی کرده و طبق عهدنامه عقد نکاح که در زکس به ثبت می رسد برای همسر خود منزل مسکونی تأمین کنند. در این اصلاحیه قانونی همچنین،" به نگاه بین" (مراقبت) حتمی همسران "کارناشایم" (ناتوان از کار) و فرزندان از جانب زن یا شوهر خارجی تأکید شده است.


ظاهراً در سالهای اخیر ازدواج تاجیکان با اتباع دیگر کشورها افزایش چشمگیری یافته است و  در پنج سال اخیربیش از 2600 ازدواج تاجیکان با شهروندان خارجی و600 مورد طلاق  ثبت شده  است. گفته می‌شود اتباع تاجیک، بخصوص زنان و دختران، عمدتاً با شهروندان افغانستان، ایران، ترکیه، چین، هند، ژاپن، آلمان و پاکستان ازدواج کرده‌اند. دریافت شهروندی تاجیکستان یا "بود و باش" موقت در این کشوراز جمله اهداف ازدواج با اتباع تاجیک است.

به هرحال تعداد زنها در تاجیکستان در مقایسه‌با مردها بیشتر بوده و افزون بر این، برخی از مردهای تاجیک جهت کار مهاجرات کرده و با زنهای خارجی ازدواج کرده و زن و فرزندان خود در زادگاهشان را ترک می‌کنند. بنابر این تعداد دختران در سن ازدواج و بیوه ها در این کشور زیاد بوده و تمایل به ازدواج با اتباع بیگانه با این تصور که خارجیان کم بغل نبوده(تمکن مالی دارند) و می توانند برای آنها زندگی بهتری تامین کنند زیاد است.