بسم الله الرحمن الرحیم

درزمال

 

اکثرتاجیکان اعم از اکه و اپه(مردو زن)و خرد وکلان بسیار خوش پوش و نظیف هستند. علیرغم "کشتگی های" (قطع) آب و برق و گرانی مواد شوینده، تمیز و مرتب پوشیدن این آدمهای نازنین قابل تقدیر است . دقت داشته باشید که در شش ماهی که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هستم علیرغم اینکه تقریباً سرکی به همه محلات آن زده ام تنها سه خشکشویی دیدم و برای اولین بار که دوپیراهن و شلوار را برای خشکشوئی و اتو به یکی از معتبرترین آنها سپردم پس از چند بار رفت و آمد وقتی در قبال تعرفه قانونی کار آنها قرار گرفتم به نظرم رسید خرید لباس نو هزینه اش خیلی بیشتر از خشکشوئی و اتو نیست . اما تاجیکان این مردم تنج و صبور خود لباسهایشان را شسته در آفتاب خشک کرده و "درزمال" می کنند .

 

 

 بله "درزمال" همان "اتو" است!  حال به نظر شما ایرانیها پارسی را در باره این واژه پاس داشته اند یا تاجیکان؟