بسم الله الرحمن الرحیم

تحصیل در تاجیکستان

علاقه مندان به تحصیل در تاجیکستان توجه فرمائید که شرکت ها و افرادی که اظهار میدارند می توانند امکان تحصیل شما در تاجیکستان را فراهم سازند عموماً به فکر سرکیسه کردن شما هستند . آنها از شما پول گرفته و تنها کاری که می کنند سخت کردن فرایند ثبت نام است . مطمئن باشید که تنها با مشورت با یک فارغ التحصیل از تاجیکستان و یا یک دانشجوی شاغل به تحصیل خودتان می توانید از عهده ثبت نام برآید . به دلالان اعتماد نکنید که آنها هنرشان تنها سخت و پیچیده کردن کار است . با اعتماد به نفس از منابع مختلف کسب اطلاعات کرده و با مراجعه به سفارت تاجیکستان در تهران ویزای یکماه توریستی گرفته به تاجیکستان بیایید اگر قصد ثبت نام داشته باشید به راحتی خودتان از عهده این مهم بر می آیید.

یادتان باشد که قبل از پرداخت هرگونه وجهی در روند ثبت نام با چند دانشجوی دیگر مشورت کرده و حتماً در قبال پرداخت وچه رسید اخذ نمائید.