بسم الله الرحمن الرحیم

ثبت نام مطمئن در دانشگاههای تاجیکستان

اخیراً تعدادی از هموطنان عزیز که تمایل داشته اند در تاجیکستان ادامه تحصیل دهند دچار مشکلات عدیده شده و علیرغم پرداخت مبالغ کلان تکلیف ثبت نامشان مشخص نیست  به عنوان یک هموطن که قریب یکسال است در تاجیکستان تحصیل و زندگی کرده و تقریباً با دانشگاهها و فرایند ثبت نام دانشگاههای تاجیکستان آشنا  می باشم چند توصیه را به متقاضیان کرده و امید دارم در این زمینه کمکی برای این دوستان باشد.

1- قبل از هر گونه تصمیم و پرداخت وجه به شرکت ها ، موسسات و یا افرادی که ادعا می کنند می توانند برای شما از دانشگاههای تاجیکستان پذیرش گرفته و شما را ثبت نام کنند حتماً در اینترنت سرچی داشته باشید و حداقل اطلاعاتی را گردآوری فرمائید.

2- سفر به تاجیکستان قبل از تصمیم قطعی به ثبت نام و اعتماد به شرکت ها ، موسسات و یا افرادی که ادعا می کنند می توانند برای شما از دانشگاههای تاجیکستان پذیرش گرفته و شما را ثبت نام کنند بسیار مهم است از این سفر و هزینه های آن واهمه نداشته باشید مطمئن باشید که از عهده این سفر به راحتی برآمده و حداقل این است که یک سفر تفریحی و سیاحتی داشته اید.

3- قبل از پرداخت هرگونه وجهی به شرکت ها ، موسسات و یا افرادی که ادعا می کنند می توانند برای شما از دانشگاههای تاجیکستان پذیرش گرفته و شما را ثبت نام کنند،  حتما با سه نفر از دانشجویانی که در تاجیکستان تحصیل کرده و حداقل سه ماه سابقه حضور در تاجیکستان را دارند مشورت بفرمائید.

4- ثبت نام در دانشگاههای تاجیکستان اقدامی سهل و ساده است مطمئن باشید که خودتان راساً از عهده آن برمی آید. توجه داشته باشید با مراجعه به شرکت ها ، موسسات و یا افرادی که ادعا می کنند می توانند برای شما از دانشگاههای تاجیکستان پذیرش گرفته و شما را ثبت نام کنند تنها هزینه بیشتر کرده و گرفتاریهای خود را چند برابر خواهید ساخت .

5- جدای از ثبت نام مشکل بعدی حضور و اقامت در تاجیکستان است به این مورد هم فکر کرده و شرایط را بسنجید.

۶- توجه داشته باشید که در بدخشان تاجیکستان که یک منطقه کوهستانی بوده و به خاطر خودمختار بودنش رفت و آمد به آنجا مشکلات خاص خود را دارد شعبه ای از آکادمی علوم تاجیکستان وجود دارد که ظاهراً اخیراً شرکت ها ، موسسات و یا افرادی که ادعا می کنند می توانند برای شما از دانشگاههای تاجیکستان پذیرش گرفته و شما را ثبت نام کنند ، این مرکز آموزشی را مد نظر دارند که ...... 

بازاگر به این نتیجه رسیدید که از طریق شرکت ها ، موسسات و یا افرادی که ادعا می کنند می توانند برای شما از دانشگاههای تاجیکستان پذیرش گرفته و شما را ثبت نام کنند اقدام کنید حتماً اقدام به عقد قرارداد رسمی کرده و وجوه درخواستی را در قبال دریافت رسید محکمه پسند پرداخت نمائید.