بسم الله الرحمن الرحیم

طلاق پیامکی

یکی از معضلات تاجیکستان مهاجرتهای کاری مردان به دیگر کشورها به ویژه روسیه است مهاجرتی که در بسیاری از مواردبرگشتی نداشته و باعث فروپاشی حانواده ها میگردد. با فراگیر شدن فنآوریهای ارتباطی مدتی است که با ارسال یک پیامک مرد مهاجر خود را از عذاب وجدانی که داشته خلاص کرده و به همین سادگی خود را از گردونه مردان متاهل خارج کرده و طاقه (مجرد) می شود .

این روش طلاق در کشوری که بیش از 95 فصد(درصد) آن مسلمان هستند تعجب برانگیز بوده و تبعات زیادی به بار خواهد آورد از همین روی مقامات دینی تاجیک در صدد هستند تا به زودی طلاق پیامکی را ممنوع نمایند.چرا که این روش را ناقض قوانین اسلامی می دانند.