بسم الله الرحمن الرحیم

لباس ملی

یکی از توفیقات جدی دولتمردان تاجیک در راستای چاره بینی­های کلان فرهنگی و هویت بخشی و ارجاع مردم به طنطنه و عنعنه های کهن خود ، ترویج استفاده از لباس ملی است و الحق که در این زمینه توفیقات بسیار داشته اند. به گونه ای که امروزه و در آستانه جشن بیستمین سالگرد استقلال این کشور، در کوچه و خیابانها که قدم میزنی تقریباً قریب به اتفاق زنان تاجیک را ملبس به لباس ملی می بینی در حالی که این لباس از لباس های معمولی و غربی موجود در بازاربه مراتب گران تر است.

 این که این موفقیت چگونه حاصل شده است جای بررسی  و مطالعه بسیار دارد اما وقتی تقریباً همه صنعت کاران( رقاصان ، آوازه خوانان، بازیگران و..)و مشاهیر و چهره های علمی و سیاسی در اجتماعات و برنامه های تلویزیونی با لباس محلی ظاهر می شوند طبیعی است که این لباس دارای اعتبار گشته و لباس غالب گردد. البته این توفیق در مورد لباس مردانه کمتر بوده و مردان تاجیک غالباً همان کت شلوار مرسوم و کروات را استفاده می کنند. البته هنوز هستند موسفیدانی (کهنسالانی)که لباس ملی را پوشیده یا یاشانی( جوانانی) را که حداقل با گذاشتن طاقی( نوعی کلاه) بر سر ارادت خود را به لباس ملی نشان می دهند.