بسم الله الرحمن الرحیم

عید غلبه و هفته پاس خاطره

نهمین روز از ماه می  سال روان ( 19 اردیبهشت ماه) مصادف است با شصت و ششمین سالروز غلبه بر فاشیزم و پایان جنگ جهانی دوم .گویا در جنگ جهانی دوم بیش از 300 هزار تاجیک اشتراک داشته که حاصل آن 92 هزار کشته و بیش از 54 هزار بی نام و نشان شده ( مفقود ) است همچنین در دوره جنگ، تاجیکستان پذیرای بیش از 40 هزار آوره جنگی هم بوده است.

 این روز در تاجیکستان به عنوان عید غلبه  آدیخ ( تعطیل عمومی)  است. هفته منتهی به این روزهم  هفته پاس خاطره نام داشته و بر اساس عنعنه های تاجیکان همه ساله در همه مراکز عمومی و مراکز فرهنگی و فراغتی چاره بینی های فرهنگی برگزار می گردد. پرزیدنت کشور به این مناسبت پیام داده و بیل بوردهای تبلیغی در سطح شهر به فور نصب می شود.در این هفته مزار کشته شدگان در جنگ و افرادی که در راه خدمت به آرمانهای مردم و حکومت جانفشانی کرده تازه(نظافت) شده و از اشتراک کنندگان در جنگ و دارندگان لینچه های رمزی حربی(نشان های افتخار حربی) تقدیر می شود. آوردن دانش آموزان و دانشجویان به بناهای یادبود غلبه و نقل خاطرات اشتراک کنندگان در جنگ جهانی و وابستگان آنها از دیگر برنامه ها است که به این مناسبت برگزار می شود.البته مطمئنم که می دانید رقص و آواز بخش اصلی این چاره بینی ها را تشکیل می دهد.