بسم الله الرحمن الرحیم

میرسیدعلی همدانی و امام خمینی

در سال ۷۶۶ هجری قمری،  کاروانی از علما و هنرمندان از سوی عالم و عارف بزرگ زمان میرسیدعلی همدانی به سرپرستی سیدحیدر موسوی صفوی اردبیلی از ایران عازم کشمیر می‌شوند تا اسلام را تبلیغ کنند. سیدحیدر شاگرد، داماد و خواهرزاده میرسیدعلی همدانی بود. بنا به روایتی این سید حیدر جد اعلای امام خمینی است...