بسم الله الرحمن الرحیم

اَبُورت

خانواده های سنتی در تاجیکستان به داشتن عائله سنگین و تعداد زیاد فرزند به ویژه بچه(پسر)علاقه داشته و از همین روی اگرچه مطابق آمار رسمی رشد جمعیت حدود 3% است اما به نظر می رسد از آنجا که همه ولادت ها به ثبت نمی رسند امارواقعی حدود 4% باشد . نکته دیگر آنکه سیاستهای دولتی هم کنترل جمعیت را در برنامه نداشته یا حداقل آن را آشکارا اجرایی نکرده است و هزینه پیشگیری از حاملگی های ناخواسته بر عهده خود افراد بوده که نسبتاً گران هم هست .

در چنین جامعه ای که دختران و بچه ها از ابتدای تحصیل با هم بزرگ شده و امکان برقراری ارتباط جنسی خارج از روابط عائلوی بدون حساسیت و مشکل برای همه آحاد جامعه  فراهم است ، باید راهی برای آنها که می خواهند از شر فرزند ناخواسته راحت شوند وجود داشته باشد.

اَبُورت کردن یا به تعبیر دیگر تازه کردن بچه دان یا بچه پرتافی(سقط جنین) از جمله فعالیت های پزشکی است که علیرغم منع قانونی اما به سهولت و نسبتاً ارزان ( بین 10 تا 100 دلارمانده به سن جنین و روش سقط)  در مراکز پزشکی و حتی در خانه ها توسط بعضی از همشیره های شفقت(پرستار)صورت می گیرد.