بسم الله الرحمن الرحیم

تحصیل در تاجیکستان

طبق اطّلاع سفارت ایران در تاجیکستان، حالا در این کشور حدود یک هزار و دوصد نفر از دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل هستند، که بیش از 90 درصد آنها برای دریافت مدرک دکترا به تاجیکستان آمده‌اند. ولی منابع غیررسمی تعداد دانشجویان ایرانی در تاجیکستان را بیشتر ارزیابی می‌کنند.

اخیراً دولت ایران اعلام کرده است که مدرک دکترای آن عدّه از دانشجویان ایرانی را که به صورت غیر حضوری در خارج از کشور آموزش دیده‌اند، مورد تأیید قرار نمی دهد.

به گفتة نمایندة دیپلماتیک ایران، معمولاً رؤسای شرکتها و مؤسسات ایرانی تلاش می‌کنند که به صورت غیر حضوری مدرک دکترا را دریافت کنند، زیرا این مدرک در ایران به دریافت امتیازات مختلف کمک می‌کند.

آقای نورعلی اف می‌گوید که جانب ایران می‌خواهد در انتخاب داوطلبان تاجیک برای تحصیل در دانشگاههای ایران مشارکت داشته باشد

ولی این منبع افزود: “مسلّم است که به صورت غیر حضوری انجام تحقیقات یا پژوهشی قابل اعتماد نیست. چنین نحوة تحصیل نه برای تاجیکستان و نه برای ایران سودمند خواهد بود.”

برخی از صاحب‌نظران می‌گویند که راه‌اندازی چنین محدودیتی می‌تواند باعث کاهش تعداد علاقه‌مندان ایرانی مدارک دکترا در تاجیکستان گردد.

در این صورت، برخی از دانشگاهها و پژوهشگاههای تاجیکستان زیان مالی خواهند دید. زیرا گفته می‌شود بیشتر این مؤسسات سال گذشته قیمت تحصیل یکساله در بخش به اصطلاح “سپیرنتوره و دکترانتور”-را تا به سه هزار دولار بالا برده بودند.

چنین هزینه ای باعث آن شد که تعدادی زیادی از جوانان تاجیک که قصد تحصیل در این بخشها را داشتند، به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانند این مبلغ را فراهم سازند.

ولی گفته می‌شود که برای اتباع خارجی، از جمله، ایرانیان، این مبلغ زیاد نیست، زیرا مخارج دریافت مدرک دکترا را در ایران بمراتب بیشتر از این است.

از سویی دیگر، مدارک دکترا که مؤسسات آموزشی تاجیکستان می‌دهند، از سویی نهادهای آموزش و پرورش روسیه تأیید می‌شوند و این امر بر اعتبار چنین مدارکی می‌فزاید.

" نقل از سایت بی بی سی فارسی "