بسم الله الرحمن الرحمن

قَرسک

چهارشنبه اولین روز ماه ژوئن و به تلفظ تاجیکی "عِیون" روز بین المللی کودکان در تاجیکستان به عنوان "عید نورسان" جشن گرفته شده و چاره بینی های زیادی برگزار گردید. در چاره بینی اصلی فستیوال سپیده 2011 در "کاخ باربد" شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد این برنامه که از ساعت 9 صبح آغاز و تا ساعت 12 به طول انجامید با اشتراک کودکان و نوجوانان هنرمند ، عالم و ورزشکار تاجیک برگزار گردید. در دوپهلوی دراز کاخ باربد( ورودی ها) نمایشگاهی از ایجادیات بدیعی نورسان و کودکان تاجیک فراهم شده بود و در سالن اصلی پس از سخنان امام علی رحمان  نورسان و کودکان به هنرنمایی پرداختند.

در این مراسم امام علی رحمان ، محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که از دیدن ایجادیات کودکان و نورسان و مراسم آغازین به شوق آمده بود، سخنان جالبی ایراد کرد، ایشان ضمن تقدیر از کودکان و نورسان اشتراک کننده در این چاره بینی  و والدین آنها و مسئولین این چاره بینی از مسئولین خواست که برای برگزاری چاره بینی های بیستمین سالگرد استقلال از این چاره بینی الگو بگیرند.

ایشان در سخنانشان از نظارت سست والدین گلایه کرده و این عامل را به اضافه تماشای کیناهای "فیلم" زورآوری و " فَََََحش" و همچنین مشروب خواری به عنوان عوامل جنایت توسط نورسان دانسته و از والدین و مسئولین خواست که نظارت بیشتری بکنند.ایشان همچنین برنام گذاری درست و استفاده از اسامی کهن و اصیل فارسی تاکید کرده و از والدین خواست که برای انتخاب اسم به شاهنامه و دیوان حافظ و اشعار سعدی مراجعه نمایند. امام علی رحمان که از "قرسک زدن" (دست زدن) پیاپی نورسان حاضر در جلسه به شوق آمده بود چندین بار به این نکته اشاره کرده و گفت که باید قدر این قرسک های محبانه و هوشمندانه را دانست. در پایان مراسم که امام علی رحمان به همراه عائله و برخی از مسئولین حکومتی در آن اشتراک داشتند ، امام علی رحمان ضمن درخواست سلامتی، خوشبختی و بلند اقبالی برای همه کودکان و نورسان به هریک از اشتراک کنندگان در برنامه 300 سامانی مکافات( هدیه)  داده و از مسئولین خواست که ترتیبی دهند تا اشتراک کنندگان در دانشگاه هنر و مکتب های هنری و همچنین صداو سیما به کسب دانش و تحصیل و ایجادیات مشغول گردند. علاوه بر این به یک دختر قصه گو که گویا حافظ شاهنامه است جایزه ویژه داده و اورا به استخدام  صداو سیما درآورد.