بسم الله الرحمن الرحیم

روباه بارانک

روز چهارشنبه 18/3/1390 دوشنبه هوایی جالب داشت قبل از "ابد" (ظهر) هواه "روباه بارانک" بود ( هم آفتاب بود و هم باران) به تعبیر دیگر هرچند که آسمان آفتابی بود اما بارانکی هم می آمد .هواکم کم ابری شد و به ناگاه "ژاله" (تگرگ) باریدن گرفت . و پس از آن برای ساعتی باران شدیدی شهر را شست  و من خطاکارکه در این هنگامه در "ختا بازار" (بازار چینی ها) در حال خرید بودم نگران کارگران ختایی (چینی) شدم که در حال ترمیم و بازسازی جداول و جویها و ترمیم اسفالت دو خیابان اصلی دوشنبه ( رودکی و عینی)هستند اما وقتی خود را به مشروتکه ( ون) رساندم و خواستم "کرارا" یا ره پولی (کرایه) را بدهم یادم آمد که باید پنجاه "فائز" ( درصد کرایه)  بیشتر بپردازم چرا که چند روزی است به خاطر بالا رفتن نرخ "سوزش واری" (بنزین ) کرایه وسائل نقلیه عمومی بیش از 50% افزایش یافته است فلذا دلم برای تاجیکان نجیب سوخت که بدون کمترین اعتراض و با خرسندی نرخ های جدید را پرداخت می نمایند.

 در عرف مردم تاجیکستان حالت روباه بارانک را روباه توی دارد هم می گویند.