بسم الله الرحمن الرحیم

فوریدن

دوشنبه تاجیکستان در سال جاری گرمای حدود چهل درجه  را تجربه کرده است . اما این گرما برای مردم خونگرم آنجا مشکل زیادی هم ایجاد نمی کند چرا که آنها میلی به آب خنک و استفاده از کنسلر( کولر) ندارند اما طاقت این گرما برای ایرانیانی که با تصور هوای معتدل و خنک به اینجا آمده اند سخت است و این سختی آنگاه مضاعف می گردد که دسترسی به یخ و آب آشامیدنی خنک و کنسلر در تاجیکستان مشکل است و به تعبیر تاجیکان ایرانیان که فوریدشان آب خنک و شمال خنک کنسلر است تشویش (اذیت ) می کشند و خفه (ناراحت) می شوند.

واژه فوریدن یکی از واژگان پرکاربرد در تاجیکستان است که معنا و مفهوم میل زیاد ، اشتیاق بسیار و... را می دهد.