بسم الله الرحمن الرحیم

مز

یکی از رکلاماهای اساسی شبکه های تلویزیونی تاجیکستان  که همچون تبلیغ چیپس و پفک در شبکه های تلویزیونی ایران بسیار تکرار می شود تبلیغ انواع مز برای دردهای میان است.

ای کاش می شد که یکی از این هم بسیار عنوان جویان( دانشجویان دکتری)  ایرانی  دانشگاههای تاجیکستان بررسی میدانی می کرد که چرا مردم تاجیکستان این هم نیاز به پماد دردهای کمری دارند!!!

الحق که مز های موثری هم هستند به ویژه مز کاپسیکام که الحق اگر بتوانی سوزش و حرارت حاصله از مالش آن را تحمل کنی اثر بخش و تسکین دهنده فوری گرفتگی های عضلانی کمر و دردهای ستون فقرات است.