بسم الله الرحمن الرحیم

شبکه های تلویزیونی تاجیکستان در ایران

تاجیکستان در حال حاضر دارای چهار شبکه تلویزیونی ملی است ، شبکه اول، سفینه، بهارستان و جهان نما- دیدن این شبکه ها برای افرادی که مایل به آشنایی با فرهنگ و مردم تاجیکستان بوده و امکان حضور در جغرافیای تاجیکستان را ندارند می تواند بسیار مفید باشد. فلذا به اطلاع می رسانم که این شبکه ها  در ایران بر روی فرکانس ماهواره روسی KU-ABS 1 قابل دسترس است .با تشکر از برادر عزیزم جناب آقای هژیر تهرانی