بسم الله الرحمن الرحیم

قدر

در تاجیکستان،  مردم شبهای بیست و سوم، بیست و پنجم و بیست و هفتم ماه مبارک رمضان را به عنوان شبهای قدر شناخته و تلاش می کنند تا با به جای آوردن نماز و خواندن قران و ادعیه این شب را قدر بدانند. البته قابل ذکر است که شب بیست و هفتم در بین این سه شب با اهمیت تر بوده و شب زنده داری و انجام اعمال وارده در مساجد صورت می گیرد.

یکی از ادله ای که برخی از تاجیکان برای قدر بودن شب بیست و هفتم دارند این است که آیه" انا انزلنا فی لیله القدر " به خط سرلیک دارای بیست و هفت حرف است.همچنین قائل به این هستند که خورشید در بامدادروز بیست و هفتم سفید طلوع کرده و شعاعی ندارد.