بسم الله الرحمن الرحیم

سنگ اساس

این روزها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان،  محترم امام علی رحمان یا در حال پاره کردن "لیسه های رمزی" است و به این وسیله مراکز ساخته شده به مناسبت بیستمین سالگرد استقلال را به استفاده در می آورد و یا اینکه "سنگ اساس" یا "خشت اول" را برای احداث بناهای جدید می گذارد.

این گذاشتن سنگ اساس سنتی جالب است که طی آن نامه ای به نسل آینده همراه با نقشه و مشخصات بنایی که قرار است ساخته شود در مکان مشخص قرار گرفته و مقام مسئول بر روی آن سیمان می ریزد و به این طریق احداث آن بنا عملاً شروع می شود . چیزی در مایه همان کلنگ زنی مسئولین خودمان !!