بسم الله الرحمن الرحیم

چیسناک

علاقه به بوق در تاجیکستان علاقه ای عمیق است البته علاقه به معنای دوستداری و مفهومی که علاقه در ایران دارد نه مفهوم علاقه در تاجیکستان چرا که در تاجیکستان علاقه بیانگر ارتباط است از جمله علاقه موبیلی یا علاقه جنسی . در این ایام که تاجیکستان در تدارک جشن بیستمین سالگرد استقلال خود است گویا بعضاً به دلایل تخنیکی و گاهی هم به دلیل امنیتی علاقه های موبیلی با خلل برقرار شده و امکان تماس های موبیلی کم می گردد.و اپراتور پیام میدهد که مشتری دست نارس است و یا ....

بحث علاقه به بوق بود . بوق در تاجیکستان یعنی بخار و علاقه به بخار باعث رواج آب بازی خانه های روسی که مجهز به کابینت بوقی (سونا) هستند و تغییر در روش طبخ اوقات (غذا)و خوردن اوقات بوق پز به ویژه دم لمه که ترکیبی است از گوشت میده شده(خردشده) ، سبزی(هویج) ، پیاز، قلمفر بلغار( فلفل دلمه ای) ، پامیدر(گوجه فرنگی)، کرتاشکه(سیب زمینی) ، کرم ( کلم) و...شده است. یکی از مواد ضروری اوقات بوق پز،  چیسناک است که قیمتش هم نسبتاً گران بوده و دانه ای خریدو فروش می شود و نرخی بین یک تا سه سامان را بسته به تعداد حب ها و کوچکی و بزرگی دارد .

چون در متن فراموش کردم که یادآور شوم چیسناک همان سیر خودمان هست پس به قول تاجیکان ضم (اضافه) می کنم که به موسیر هم در اینجا پیاز انزو می گویند.که عمدتاً در سیرکا(سرکه) خوابانده شده و مصرف می گردد.