بسم الله الرحمن الرحیم

پنجره

به مناسبت بیستمین سالگرد استقلال تاجیکستان گروه بسیاری که مدتها از آزادی محروم شده و گرفتار پنجره (زندان) بوده اند مورد عفو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان گردیده و به آزادی برآمدند. این که برخی از این برآمدگان از قفای(پشت)  پنجره به خلاصه درکاری نیامده و اصلاح نشده اند، موجی از نگرانی را هم در میان مردم ایجاد کرده است چرا که گویا از روز بعد آزادی این عفو شدگان چندین جنایت توسط برخی از این افراد روی داده است.

شایان ذکر است که به آنچه که ما در ایران پنجره اطلاق می کنیم در اینجا تریزه می گویند. یعنی نور گیر ساختمان وبه نرده ای که برای حفاظ در مقابل تریزه ها کار گذاشته می شود پنجره اطلاق می گردد.