بسم الله الرحمن الرحیم

پرد

بیش از یکسال است که در تاجیکستان سیر و گشت کرده و با مردم خونگرم و با صفای اینجا در تعامل هستم در این مدت آنچه بیش از همه برایم سوال برانگیز بود حضور چشم گیر زنان در همه جا بوده و هست،  بدون اغراق می توانم بگویم در هر صحنه و نقطه ای از جمله بازار و کوچه و خیابان و...  اگر یک مرد یا به تعبیر تاجیکان بچه ای را دیده ام در قبالش چشمم به جمال حداقل دو یا سه زن ودختر روشن شده است فلذا همیشه دنبال یافتن پاسخ این سوال بوده ام که مردان این قوم در کجا هستند؟ برخی از مهاجرت محنتی ( کاری) مردان تاجیک به روسیه می گویند و برخی هم به کشته شدن تعداد زیادی از مردان در جنگ شهروندی اشاره دارند اما چند روزی است که به دلیل دیگری هم وقوف یافته ام.

از بیست و پنجم ماه آگوست ( سوم شهریور ماه) خیابان رودکی حد فاصل صوم تا دامپیچت که شریان اصلی شهر دوشنبه است  از ساعت پنج بعد از ظهر تا حدود یازده شب محکم ( بسته) می گردد تا نیروهای حربی برای برگزاری پرد (رژه) به مناسبت بیستمین سالگرد استقلال تاجیکستان مشق (تمرین) کرده و طیار(آماده)  شوند. با مشاهده این جمع کثیر از عسکر بچگان( سربازان) و افسران دریافتم که کسری این بچه ها در جامعه در قسم های حربی (پادگان)حضور دارند.