بسم الله الرحمن الرحیم

سفیر جدید ایران در تاجیکستان

شب گذشته که جمع کثیری از ایرانیان مقیم تاجیکستان میزبان دکتر علی لاریجانی و هیات همراه بودند تصور نمی کردند که  امروز خبر انتصاب سفیر جدید را بشنوند هرچند به هم ریختگی سفیر کاملاً محسوس بود و همچون روال همیشگی سخنانشان به درازا نکشید و در همان پیشانی سخن باقی ماند...

به گزارش مهر، بنا به پیشنهاد وزیر امور خارجه و با تائید رئیس جمهور، بهشتی منفرد به عنوان سفیر جدید ایران در تاجیکستان منصوب خواهد شد.
محمد بهشتی منفرد سفیر پیشین ایران در تایلند و رئیس پیشین سازمان ایرانی مجامع بین المللی قرار است به عنوان سفیر جدید ایران عازم دوشنبه پایتخت تاجیکستان شود.

این جابجایی بعد از خاتمه یافتن ماموریت علی اصغر شعردوست سفیر فعلی ایران در تاجیکستان انجام خواهد شد.