بسم الله الرحمن الرحیم

شصت سالگی تاسیس یابی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان

روز 18/11/2011 در سالن اپرا باله شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان با اشتراک محترم امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و روسای آکادمی های علوم یا فرهنگستانهای چند کشور از جمله ایران ، روسیه ، قزاقستان، چین ،اوکراین، افغانستان و...مجلس طنطنوی شصت سالگی تاسیس یابی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان برگزار گردید.

در این مجلس آقای دکتر رضا داوری اردکانی هم حضور داشته و ایراد سخن نمودند.

همچنین در این برنامه مکافات علمی آکادمی علوم روسیه به امام علی رحمان اعطا شده و تنی چند از آکادمیسین های تاجیکستان هم مفتخر به دریافت جایزه علمی ابوعلی سینا گردیدند.ختم این برنامه هم همچون همه برنامه ها ی تاجیکستان چاره بینی فرهنگی(رقص و آواز) بود.