بسم الله الرحمن الرحیم

معرکه برخط گیری

آنچه از معلومات (اطلاعات) در مورد جمعیت کشور جمهوری تاجیکستان قابل دسترس است حکایت از این دارد که این کشور با حدود هفت میلیون نفر جمعیت رتبه 96 را در دنیا به لحاظ جمعیت دارد.از این جمعیت حدود40 فائز(درصد) آن تا 14 سال و 55% آن بین 14 تا 64 سال و قریب 5% آن بالای 65 سال سن دارند.بیش از 60% این 7 میلیون نفر تاجیک و بقیه از سایر قومیتها همچون ازبک ، روس ، قرقیز ، تاتار و... هستند. نرخ رشد جمعیت 2.15 درصد، نرخ تولد32.58 در هزار و نرخ مرگ و میر 8.39 در هزار است . درصد باسوادی در این کشور 98 درصد جمعیت بالای 15 سال است.


همه این اطلاعات مربوط است به قریب یک دهه قبل و برای بروز کردن این آمار و دسترسی به معلومات دیگر قرار است از 21 سپتامبرسال جاری (20/6/1389) تا 30 سپتامبر در کشور تاجیکستان سرشماری صورت گیرد . اقدامی که در تاجیکستان معرکه برخط گیری نامیده شده و برای انجام آن تدارک وسیعی دیده شده است و تبلیغات گسترده ای در مورد انجام آن انجام می گیرد.