بسم الله الرحمن الرحیم

شعردوستی تاجیکان

می دانیم که پدر شعر فارسی و به تعبیر زیبای تاجیکان سردفتر ادبیات فارس و تاجیک، رودکی است.  البته تاجیکان به رودکی که زاده و مدفون در تاجیکستان است ملک الشعرا هم میگویند.

بنا به ادله مختلف شعر و شاعری در تاجیکستان از رونق بسیار برخوردار است و تاجیکان حافظه شعری بسیار قوی داشته و شعردوست هستند. بنابراین طبیعی است که با اهل شعر و شاعری و طرب راحت تر اخت شده و ارتباط صمیمی برقرار کرده و به تعبیری او را از خود بدانند.

جالب اینکه سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان جناب آقای دکتر شعردوست هم شعردوست بوده و به خاطر نسب و حوزه فعالیت و علایقشان مورد علاقه تاجیکان هستند .و فرهنگیان و به تعبیر تاجیکان اهل ضیاء تاجیکستان نقش ایشان را در برقراری، تحکیم و رشد روابط فرهنگی میان ایران و تاجیکستان انکار ناپذیر می دانند. و برای نمونه به برگزاری همایش های بین المللی چون بزرگداشت "کمال خجندی" در تهران ، تبریز و دوشنبه ، بزرگداشت "شهریار" در شهرهای تبریز و دوشنبه و هفته فرهنگی تبریز درخجند اشاره دارند.

علاوه بر این اهل فرهنگ و ادب تاجیکستان قائل به این هستند که در دوران جناب شعردوست به همت ایشان بسیاری از تاجیکان توانسته اند آثارشان را  در ایران و تاجیکستان منتشر نمایند.که البته در این بین آثار فاخری ازجمله  آثار امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با عنوان "در آیینه تاریخ" ، باباجان غفوراف با عنوان "تاجیکان" و صدرالدین عینی با عنوان "نمونه ادبیات تاجیک" با کیفیتی عالی در ایران به زیور طبع آراسته شده است.

جناب آقای دکتر شعردوست شهروند افتخاری تاجیکستان و عضو فرهنگستان علوم تاجیکستان  و اتفاق (اتحادیه) نویسندگان تاجیکستان هم می باشند. شایان ذکر است که آقای شعردوست از جمله محققان  ادبیات معاصر تاجیکستان به شمار می روند که رساله علمی ایشان تحت عنوان "چشم انداز شعر امروز تاجیکستان" در زمره بهترین تحقیقات در زمینه ادبیات معاصر تاجیک می باشد.