بسم الله الرحمن الرحیم

آقا رسول

آقا رسول حیدر علی اف یکی از تاجیکان باصفا بود که سال گذشته به همت برادر عزیزم جناب آقای بیات ( دانشجوی دکترای) در مراسم عزای حسینی سفارت شرکت کرده و ارادت ویژه ای به ائمه اطهار به ویژه اباعبدالله حسین (ع) پیدا نموده بود. خودش بیان می کرد که به برکت شرکت در مجلس عزای نبیره پیامبر(ص) امام حسین (ع)، کسلی دلش (بیماری قلبی اش) شفا یافته وحال و روز خوبی دارد.  امسال این عزیز را چند نوبت در مجالس عزای حسینی زیارت کرده و توفیق همکلامی با ایشان نصیبم شد. به ویژه شب گذشته که حال عجیبی داشت . برای اولین بار پسرش خورشید هم همراهش بود معرفیش کرد و به من گفت باید می آمد و می دید.  شورعجیبی داشت به همراه پسرش با سینه زنان هماهنگ و همنوا شده بود . سخت منقلب بود و اشک می ریخت .....

خدایش رحمت کند که امروز(یازدهم محرم-7/12/2011) به جوار رحمت حق شتافت.

انشالله رسول عزاداران تاجیکان و هیات عزاداران ایرانیان مقیم تاجیکستان بوده و میهمان سفره آقا امام حسین (ع) و حیدر کرار علی (ع) گردد.