بسم الله الرحمن الرحیم

متوقف شدن اقامه نماز جمعه در مسجد محمدیه تاجیکستان

به دنبال سخنرانی وذکر فضائل ومصائب امام حسین (ع) در مسجد محمدیه از سوی خاندان توره جان زاده کمیته امور دین تاجیکستان دستور متوقف شدن اقامه نماز جمعه در این مسجد را صادر کرد.

حاجی اکبر تورجانزاده روحانی سرشناس تاجیک امروز با اعلام این خبر افزود کمیته امور دین تاجیکستان در یک اقدام جنجال برانگیز دستور متوقف شدن موقت اقامه نمازجمعه مسجد محمدیه را صادر کرد.خاندان توره جان زاده به خاطر سخنرانی و ذکرفضائل و مصیبت امام حسین (ع) در مسجد محمدیه در روز جمعه 2 دسامبردر چند روز گذشته از سوی کمیته امور دین تاجیکستان  مورد انتقاد شدید قرار گرفته است .در همین حال حاجی اکبر تورجانزاده دیروز اعلام کرد به خاطر تهمت و تحقیر این خانواده از سید مکرم عبدالقادر زاده رییس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان به دادگاه شکایت خواهد کرد. خاندان توره جان زاده همه ساله درمسجد محمدیه که در شهرستان وحدت در 25 کیلومتری شهر دوشنبه واقع است در آستانه تاسوعاوعاشورای حسینی با ذکر فضائل امام حسین (ع) از شهادت مظلومانه آن امام یاد می کنند. مسجد محمدیه به دلیل محبوبیت خانواده تورجانزاده در میان مردم تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه از معروفیت خاص در این کشور برخوردار است.

یک کارشناس مسایل سیاسی تاجیکستان،محدود کردن فعالیت یکی از بزرگ ترین مساجد این کشوررا ترس مقامات دولتی از بیداری اسلامی در میان نسل جوان عنوان کرد.و با  اشاره به تعطیلی اقامه نماز جمعه در مسجد محمدیه متعلق به برادران تورجانزاده تاکید کرد: مقامات دولتی از افزایش اعتبارومحبوبیت روحانیان مسلمان در جامعه و به ویژه در میان نسل جوان هراس دارند.خاندان توره جان زاده که از محبوبیت خاصی در بین مردم تاجیکستان برخوردار هستند،اخیرا از سوی شورای علمای تاجیکستان به علت سخنرانی و ذکر فضائل امام حسین (ع)مورد انتقاد شدید قرار گرفته است تاجاییکه برادران توره جان زاده را از امام خطیبی مسجد محمدیه برکنارواقامه نماز جمعه در این مسجد بزرگ را ممنوع اعلام کرده است.این اقدام شورای علمای اسلامی تاجیکستان با واکنش توره جان زاده ها رو به رو گردیده و به درخواست این شورا هم اکنون این ماجرا به دادگاه کشانده شده است.کمیته دولتی امور دین تاجیکستان در آخرین تصمیم خود، فردی به نام "ملا ویس الدین قربان اف" را به مقام امام خطیبی مسجد محمدیه منصوب کرد.

همچنین طی دو روز گذشته برادران توره جان زاده به دادستانی ناحیه وحدت احضارومورد بازپرسی قرار گرفته اند. به گزارش تاج نیوز ،بعد از شکایت رییس شورای علماورییس کمیته دین تاجیکستان و هم چنین رییس شهر وحدت ازبرادران توره جان زاده به دلیل بی احترامی به آنها در مسجد محمدیه ،ظرف دو روز گذشته نورالدین ،محمود واکبر توره جان زاده در دادستانی شهر وحدت حاضروبه سئوالات بازپرس پاسخ دادند.اکبر توره جان زاده امروز بعداز خروج از دادستانی به خبرنگاران گفت:نگرانی مقامات از خانواده آنان بی مورد است زیرا ما نه به دنبال اهداف سیاسی هستیم ونه دعوای پست ومقام داریم.اکبر توره جانزاده تاکید کرد به زودی از رییس شورای علمای تاجیکستان به دادگاه شکایت خواهد کرد.حاجی اکبر توره جان زاده به خاطر جلوگیری از تنش احتمالی،از مردم خواست تا از حضوردر مسجد محمدیه جهت اقامه نماز جمعه خودداری کنند.   

tajikradio@irib.ir  منبع خبر