بسم الله الرحمن الرحیم

شکایت توره جان زاده از رییس شورای علمای تاجیکستان به دادگاه

ماجرای خاندان توره جان زاده با شکایت از رییس شورای علمای اسلامی تاجیکستان به دادگاه وارد مرحله جدیدی شده است .دادخواست "حاج اکبر توره‌جان‌زاده" علیه رئیس شورای علما و مفتی تاجیکستان به طور رسمی در دادگاه منطقه سامانی شهر دوشنبه تصویب شد.

در این زمینه گزارش جالبی از رادیو تاجیکی پخش شده است که تقریباً جنبه های مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.  گزارش هاشم نیک ورز در این زمینه را با لینک به آدرس زیر می توانید بشنوید: (http://tajik.irib.ir/persian/7024)