بسم الله الرحمن الرحیم

جریمه شدن برادران توره جان زاده

 دادگاه شهرستان وحدت با صدور حکمی، برادران حاج اکبر و نورالدین توره جان زاده را به مبلغ هفتصد سامانی جریمه کرد.

 به گزارش خبرگزاری تاج نیوز، این دادگاه پس از بررسی شکایت "سید مکرم عبدالقادر زاده" رییس مرکز اسلامی، "عبدالرحیم خالق اف" رییس کمیته دولتی امور دینی تاجیکستان و "انور ویس الدین" فرماندار شهرستان وحدت، برادران توره جان زاده را بر اساس بند 460 قانون مجازات عمومی برای آنچه که بی احترامی به این مقامات عنوان می شود، به پرداخت هفتصد سامانی جریمه محکوم کرد. حاج اکبر توره جان زاده پس از جلسه دادگاه اعلام کرد: وی و برادرش به ادعای دادگاه، در قبال سید مکرم عبدالقادر زاده؛ رییس مرکز اسلامی از کلماتی نظیر سلفی و یهودی استفاده کرده اند. این در حالی است که به گفته بزرگمهر یاراف؛ وکیل خانواده توره جان زاده، دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی و دادستانی کل تاجیکستان شکایت موکلانش را علیه عبدالقادر زاده و عبدالرحیم خالق اف و انور ویس الدین در سال میلادی جدید- 2012 بررسی خواهد کرد.به گفته کارشناسان صدور فوری حکم محکومیت برای برادران توره جان زاده و تاخیر در بررسی شکایت آنها از این سه مقام دولتی، از سیاسی شدن این پرونده حکایت دارد.

منبع(http://tajik.irib.ir/persian/7047)