بسم الله الرحمن الرحیم

آکادمی تحصیلات تاجیکستان یا «دانشگاه پداگوژی»

چندی است که در بین دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در تاجیکستان بحثی در باره عنوان یکی از مراکز آموزشی تاجیکستان در گرفته است ،

 برای روشن شدن این موضوع به متن مصاحبه­ای که اخیراً آقای ایوب منصوری با رئیس این مجموعه داشته­اند رجوع کرده و این مطلب را تنظیم ساخته­ام.


بر اساس اظهار سرکارخانم پرفسور کریم آواورد که با 33 سال سابقه کار ریاست این مجموعه  را برعهده دارند. این مجموعه که بسیاری آن را«دانشگاه پداگوژی» می­شناسند، دانشگاه پداگوژی نبوده و آکادمی تحصیلات تاجیکستان است. این آکادمی درسال2002زیرنظر وزارت معارف تاجیکستان (علوم) با عنوان آکادمی علوم پداگوژی تاسیس شده است و از سال 2009 مطابق نظر حکومت جمهوری تاجیکستان به آکادمی تحصیلات تاجیکستان تغییرنام یافته است.

زیرمجموعه­های آن عبارتنداز:

1-پژوهشگاه رشد معارف(پژوهشگاه توسعه علوم) با هدف اصلی تحقیق مسائل عمده­ی تعلیم وتربیت درسراسر کشور وتربیت دانشجویان دوره­ی دکتری به شیوه­ی اسپیرانت وعنوان­جو دررشته «تعلیم وتربیت»

2-دانشکده تکمیل تخصص وبازآموزی کارمندان شبکه معارف تاجیکستان

3-مرکز سراسری مشورتی وروش آموزی

4- موزه معارف (آثارخانه)

آکادمی تحصیلات تاجیکستان، دانشجوی مقطع تحصیلی لیسانس وفوق لیسانس نمی پذیرد. و در آن آکادمیکها کار می­کنند وهدف و وظیفه­ی اصلی آن تطبیق سیاست آموزش وپرورش جمهوری تاجیکستان وهماهنگی تحقیقات علوم پداگوگی درکل کشوراست که آن را حکومت و وزارت معارف جمهوری تاجیکستان معین ساخته است . همچنین تهیه نقطه نظرات علمی واستراتژی درنظام معارف  و برنامه­ریزی وتالیف کتب درسی برای مکتب، مکتب میانه ومکتب­های عالی  از دیگر وظایف آن است .

درآکادمی تحصیلات تاجیکستان، علاوه بر دانشجویان تاجیکستان از کشورهای ایران،ازبکستان وترکیه  هم مشغول به تحصیل هستند. اسپرانتورهای غیر تاجیک آکادمی تحصیلات تاجیکستان درسال 2009،26 نفربودند که ازاین تعداد 14 نفرشان خانم ها بودند.ضمنا در هرسه رشته (دوره­ی آموزش وپرورش عمومی – نظریه ومتدولوژی تحصیلات - زبان تاجیکی وزبان روسی) آکادمی تحصیلات تاجیکستان یک شورای دفاع دارد که درسال 2009 ،11نفردر این شورا از رساله­ی خود دفاع کرده­اند.

آکادمی تحصیلات تاجیکستان 12عضو هیات علمی(چهار نفر دائمی و8 نفر مدعو)دارد که همه پرفسورند.

این آکادمی در خیابان عینی جنوبی و بعد از تقاطع این خیابان با خیابان رودکی و میدان عینی در ساختمانی دوطبقه با قدمتی بیش از 60 سال فعالیت می­کند و در درسردرب آن ، دو طرف درب ورودی روی تابلوی دایره­ای آن نوشته شده است :«آکادمی تحصیلات تاجیکستان»