بسم الله الرحمن الرحیم

زندان وشهادت آری، ذلت و خواری نه

حاج اکبر توره جان زاده چهره برجسته سیاسی –دینی تاجیکستان در تازه ترین اظهار نظر درباره برخورد دولت تاجیکستان بر علیه وی و برادرانش تاکید کرد :ما زندان وشهادت را قبول داریم اما ذلت و خواری را نه!

حاج اکبر توره جان زاده در مصاحبه با نشریه ملت چاپ دوشنبه در رد ادعاهای رییس شورای علما تاجیکستان مبنی بر تحریک نمازگزاران به ناارامی و تغییر مذهب تصریح کرد مگر ذکر شهادت امام حسین دعوت به خون ریزی است ؟ این روحانی و سیاستمدار تاجیک در ادامه، برگزاری تجمع اعتراضی به جانبداری از خانواده توره جان زاده ها در مسکو را یک اغوا و دسیسه خواند و تاکید کرد که ما خواهان ارامی و پیشرفت کشور هستیم و برای رد اتهامات از راههای قانونی تلاش می کنیم. دادگاه شهرستان وحدت اخیرا حاج اکبر توره جان زاده و برادرانش را به اتهام پرخاشگری محکوم به پرداخت جریمه کرد و از طرف مقابل وی نیز بر ضد رییس شورای علما و همدستانش به دادگاه شکایت کرده است.

منبع خبر: (http://tajik.irib.ir/persian/7146)