بسم الله الرحمن الرحیم

سفیر سال

سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان بعنوان سفیر سال برای چهارمین سال متوالی انتخاب شدند. همه ساله سردبیران روزنامه ها و جراید تاجیکستان طی فراخوانی مبادرت به انتخاب برگزیدگان کشور تاجیکستان در عرصه های مختلف اعم از سیاستمداران، سفرا، روزنامه نگاران و... نمودند که در سال 2011 از بین سفرا و روسای نمایندگان دیپلماتیک در کشور تاجیکستان جناب آقای دکتر شعردوست سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برای چهارمین سال متوالی به عنوان سفیر سال تاجیکستان انتخاب گردیدند.

آقای محمد جان تاشت میراف سردبیر هفته نامه کورییر تاجیکستان که به نمایندگی از سایر سردبیران مطبوعات تاجیکستان هر ساله مبادرت به انجام اینکار می نماید. اظهار داشت: تجزیه و تحلیل فعالیت آقای دکترعلی اصغر شعردوست پس از انتصاب وی به مقام سفیر ایران در تاجیکستان صراحتا نشان داد که وی سهم بزرگی در روابط دو جانبه بین دو کشور هم قوم و هم زبان و هم فرهنگ گذاشته و رشته پیوند ناگسستنی و سنت دوستی و برادری را تحکیم بخشیده است. و با حضور ایشان همچنین مرحله نوین سازندگی و همکاری استراتژیک در بخش های اقتصاد و فن آوری و سایر بخش ها آغاز گردید بگونه ای که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان همزمان با آغاز مأموریت دکترشعردوست وارد مناسبات همکاری استراتژیک شدند.

ثابت قدمی، اخلاق حسنه، درستکاری و شرافتمندی تمامی این صفات در اصول زندگی دکترعلی اصغر شعردوست سفیر فوق العاده و تام الاختیار با درجه علمی وی توأم است. و اما، توان تحلیل مشاهدات مشارالیه، اینجانب را به نتیجه گیری قطعی رساند که علی اصغر شعردوست سرپرست مبتکر جدی و سفیر مؤثر ملت برادر است.

در تاجیکستان سر دبیران نشریه های روزنامه، مجله، رادیو و تلویزیون از سال 1999 به بعد برنده های بهترین های سال را معین می کنند. سردبیران رسانه های جمعی تاجیکستــان طی پرسشی تحـت عـنـوان « بهترین از بهترین ها» چهار بار علی اصغر شعردوست را بهترین دیپلمات سال معرفی کردند. و چنین پیروزی دراین عرصه سابقه نداشته و تنها رمضان عبداللطیف اف دو بار برنده جایزه بهترین سفیر سال گردیده است. در سال جاری بعد از جناب آقای دکتر علی اصغر شعردوست که به عنوان سفیر سال معرفی گردیدند آقای کنت گروس، سفیر آمریکا مقام دوم و یوری پاپ اف، سفیر روسیه مقام سوم را احراز نموده اند.

شریف رحیم زاده بهترین بانک دار شناخته شد و حسن اسداله زاده رئیس بانک « آریان بانک» در مقام دوم قرار گرفت. بهزاد فیض اله اف مدیر کل شرکت مخابراتی بابیلن . م و وویلان . ت بهترین کار فرمای سال دانسته شد. رمزیه میرزا بیک اوا را همتایان مطبوعاتی بهترین روزنامه نگار معرفی کردند.

منبع: (http://www.iranembassytj.com/fa/510/news.aspx)