بسم الله الرحمن الرحیم

گریچکَ

قرار گرفتن "گریچک" در کنار "کرتاشکه بریان" در "لعلی" با "آراء" بریده "پامیدار" و "بادرینگ" بسی اشتها به خوردن را بر می انگیزد.

 

گریچک = نوعی حبوب که همچون برنج طبخ و استفاده می شود این ماده غذایی علیرغم نرخ گرانش(حدود دوبرابر قیمت برنج) بسیار مورد اقبال تاجیکان است.

کرتاشکه = سیب زمینی

لعلی = بشقاب

آراء = تزئین

پامیدار= گوجه فرنگی

بادرینگ = خیارسبز