بسم الله الرحمن الرحیم

خلاپوشکَ

در  "عرفه" سال نو میلادی در "حولی" خانه ها و کوچه و خیا بانهای دوشنبه "خلاپوشکَ" های بسیاری "کفانده" می شود و "سلیوت های" بسیاری هم به فضا می خیزد و در آسمان نقش و نگاری رنگین را ایجاد می نماید. این بخشی از برنامه های پایانی سال است که  تا آغازین ساعات سال جدید به طول می انجامد.

در آغاز سال نو میلادی برای همه انسانها نغزی و تنجی و برار کار آرزو می کنم

 

عرفه  = نزدیکی

حولی = حیاط

خلاپوشکَ = ترقه

کفانده = ترکاندن – منفجر ساختن

سَلیوت = موشک