بسم الله الرحمن الرحیم

روز آموزگار

30 سپتامبر در تاجیکستان روز مولاناست و روز بعد از آن (اول اکتبر) روز آموزگار.

براساس معلومات پیشکی ( اطلاعات اولیه) در 3780 مرکز تعلیمی تاجیکستان دانش آموزان به بیش از 94 هزار آموزگار گل و تحفه اهداء کرده و درمکتب ها و سایر مراکز تعلیمی نیز بر نامه هایی به این مناسبت برگزار گردیده است.


 در روز اول و دوم اکتبر هم شبکه های تلویزیونی تاجیکستان چند برنامه در این زمینه پخش کردند که حکایت از عدم رضایت مندی آموزگاران از شغل خود و کمی حقوق و امتیازات این شغل است . ظاهراً افرادی که به صورت رایگان وارد مراگز تعلیمی عالی ( دانشگاه ) می گردند موظفند دوسال را آموزگاری کنند اما چند سالی است برای انجام ندادن این تعهد،  فارغ التحصیلان هزینه تحصیل خود را پرداخته و آموزگاری نمی کنند و از همین روی کمبود آموزگار به ویژه در رشته های زبان و ریاضی و فیزیک و...محسوس گردیده است.

روز اول اکتبر در دانشگاه تغییر محسوسی که حکایت از روز آموزگار باشد را ندیدم و عصر پس از برگشت از دانشگاه به منزل متوجه شدم که روز آموزگار بوده است و از همین روی متاسف شدم که نتوانستم حضوری از اساتید محترم قدردانی کرده و این روز را به آنها تبریک گویم .

 لذا به همین مناسبت و با بهره گیری از این رسانه از استاد عالیقدرم جناب پرفسور عبدالواحد شمال­او رکتور (رئیس) با اخلاق، وارسته و فرهیخته پژوهشگاه فلسفه آکادمی علوم تاجیکستان و معاون و مسئول علمی این پژوهشگاه خانم دکتر نسیبه که مهربانی و پشتکارش درسهای بسیاری برایم داشته است ، قدردانی کرده و برایشان سلامتی ، نغزی و موفقیت آرزو می نمایم.