بسم الله الرحمن الرحیم

سفیر ج.ا.ا

گزیده ای از بیانات حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در دیدار تعدادی از سفرا و روسای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی (13/10/1390)

1- شما که سفرای جمهوری اسلامی ایران هستید باید برنامه اسلام را ترویج کنید.
2-  هیچ چیزی نباید شما را مرعوب کند؛ نه اسلام هراسی و نه زرق و برق آنها نباید شما را مرعوب کند.
3-  اگر شما سفیر ایران باشید مثل قبل از انقلاب به اندازه ایران حرف بزنید، اگر سفیر جمهوری باشید به اندازه مردم حرف بزنید و اگر سفیر جمهوری اسلامی ایران هستید باید بدانید اسلام تا کجا حرف دارد و به جامعه گفته شما با مردن نمی پوسید بلکه از پوست به در می آئید....اگر به این مسئله توجه داشته باشید نه پیشرفت آنها می‌تواند شما را تحقیر کند و نه برخی از مشکلات زمان و زمین می‌تواند شما را زمین گیر کند.
4-  شما باید بدانید که در چه فضایی تنفس می کشید. اگر جرئت ندارید سمت را نپذیرید و اگر این عرضه را دارید بدانید که اسلام از سوسیال شرق و کاپیتال غرب بلندتر است.
5-  اگر زرق و برق شما را می گیرد و حرفی برای گفتن ندارید و از توحید و آغاز و انجام نمی توانید حرف بزنید سفیر نیستید.
6-  پیغمبر اسلام حرف خودش را با فرهنگ مردم آن زمان و زمین عجین کرد و تحویل مردم داد و اگر خدای نکرده سفرا مرعوب پیشرفت های دیگر کشورها شوند و طبق مردم آن کشور حرف بزنند درست نیست بلکه باید حرف اسلام و جمهوری اسلامی را با زبان مردم این کشورها به آنها بفهمانید.

منبع: (http://www.tabnak.ir/fa/news/216466/)