بسم الله الرحمن الرحیم

از قضیه دوخلبان تا بحث دو راننده ایرانی

از قضیه دوخلبان تا بحث دو راننده ایرانی، تیتر گزارش خبری است که "گزت ملت" تاجیکستان در اولین شماره خود در سال 2012 درج نموده و به تفصیل مشکل این دو راننده را بررسی کرده است. در پایان این گزارش گزارشگران به نکته جالبی پرداخته اند که ذکر آن خالی از لطف نیست .

نکته جالب این قضیه اینجاست که رانندگان ایرانی سرنوشت خود را با سرنوشت خلبانان روسی و استونی مقایسه می کنند. و هم اینک تازه با رسانه های ایران در مورد قضیه خود خبر داده اند. سفیرشان را نیز در جریان گذاشته اند.

جامعه تاجیکستان چرا باید منتظر باشد؛ موج تازه حمله رسانه ها را ، لحن تند سیاستمداران ایرانی را، اخراج شهروندان تاجیکستان از ایران را، یا در مجموع روند سردشوی مناسبات با ایران را؟ یا عموماً ایران روسیه نیست؟

انشاالله با عنایت مسئولین محترم این قضیه که پس از گذشت 9 ماه تازه رسانه ای شده است بیش از این به طول نینجامد.

گزت = روزنامه