بسم الله الرحمن الرحیم

تبار گرایی

وزیر کشور جدید تاجیکستان، پسر و برادر خود را از مسئولیت هایشان در این وزارتخانه برکنار کرد.

به گزارش آسیا پلوس ،"رمضان رحیم اف" وزیر کشور جدید تاجیکستان "دلشاد رحیم اف" پسر خود را از مسئولیتش در اداره پلیس ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه و برادرش "رحمان قل رحیم اف" را از ریاست مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته ولایت سغد برکنار کرد.یکی از مقامات وزارت کشور تاجیکستان، علت این برکناری ها را تصمیم وزیر برای کمک به مبارزه با خویش و تبار گرایی در این کشور اعلام کرد.بر اساس قانون ضد فساد تاجیکستان، مقامات بلندپایه دولتی این کشور از بر سر کار آوردن فرزندان وهمسران آنان منع شده اند.

منبع خبر: (http://tajik.irib.ir/persian/7429)