بسم الله الرحمن الرحیم

وزیر معارف تاجیکستان برکنار شد

عبدالجباررحمان اف  وزیر آموزش و پرورش(معارف) تاجیکستان که به اقدامات دین ستیزانه معروف است از سمتش برکنارشد.

منابع خبری تاجیکستان امروزخبردادند که امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان طی حکمی عبدالجباررحمان اف را از وزارت آموزش و پرورش برکنارو به مقام رییس دانشگاه آموزگاری دوشنبه منصوب کرد.

نورالدین سعید اف، رییس دانشگاه ملی تاجیکستان جایگزین رحمان اف در وزارت آموزش و پرورش شده است.عبدالجبار رحمان اف درزمان تصدی گریی وزارت آموزش و پرورش در موارد متعددی شخصا اقدام به کشف حجاب بانوان دانشجو و اهانت به مادران دین دار کرده و جنجالهای زیادی را به پا کرده بود.دردوره وی همچنین کتاب هایی که با اعتقادات دینی مسلمانان مغایربود در مدارس تاجیکستان اجازه تدریس یافت.  

منبع خبر (رادیو تاجیکی)