بسم الله الرحمن الرحیم

نوگری

این تاجیکان نغز و ساز در مواجهه با هم یا در برقرای "علاقه های تلفنی" (تماس های تلفنی) چند سوال را از همدیگر می پرسند؛ ازجمله :

نغزی؟... سازی؟.... چه حال داری؟ ....چه نوگری؟

پاسخ ها هم معمولاً اینگونه است:

میشود ..... شکر خدا سازیم....تنجی..... یگان گپ خبرهم نیست ..... "همه یَخَ" (تغییراتی حاصل نشده – همه چیز مثل گذشته است)

به استحضار همه دوستان و مخاطبین گرامی فرهنگ نغز هم رسانده می شود که:

شکرانه خدا ، تنجی برقرار و یگان گپ خبرناخوش هم نیست ..... هرجند که برخی از مسئولین محترم به جای مانیتورینگ رسانه های تاجیکستان و موضع گیری در باره گزارشات و خبرهای اشتباه و احتمالاً جهت دار حوزه مسئولیت و کار خود، در حال بررسی مطالب منتشره در این وبلاگ و نظرات مخاطبین آن هستند....