بسم الله الرحمن الرحیم

اربعین حسینی

با تسلیت اربعین حسینی

 

یادمان باشد که به قول دکتر علی شریعتی :

حسین(,) بیشتر از آب تشنه لبیک بود

اما افسوس که به جای افکارش زخم های تنش را نشانمان دادند

و بزرگترین درد او را بی آبی معرفی کردند.


یاد و خاطره آقا رسول این شیفته مرام حسین(,) در تاجیکستان که امروز چهلمین روز رحلتش بود را هم با ذکر فاتحه ای گرامی بداریم .