بسم الله الرحمن الرحیم

علت اصلی افزایش جرم و جنایت در تاجیکستان

 شخصیت سرشناس سیاسی و مذهبی تاجیکستان، علت اصلی افزایش جرم و جنایت در این کشور را فقر وبیکاری عنوان کرد.

 حاج اکبر توره جان   زاده در گفتگو با رادیو تاجیکی، با اشاره به گزارش دادستانی کل و آژانس دولتی آمار تاجیکستان مبنی بر افزایش 16 در صدی جرم وجنایت در این کشور را درسال گذشته میلادی(2011) در مقایسه با سال پیش از آن، نتیجه وجود فقر وبیکاری گسترده عنوان کرد. وی کمبود شدید برق در فصل سرما در مناطق روستایی، از کار افتادن کارخانه ها و مراکز تولیدی، وجود فساد و رشوه خواری فراگیر در ادارات دولتی را عامل عمده رشد جرم وجنایت در تاجیکستان می داند که موجب مهاجرت شهروندان این کشور به روسیه می شود.

 مقامات دادستانی کل و آژانس دولتی آمار تاجیکستان، اخیرا با انتشار گزارش های رسمی از وقوع 16 هزار و 864 جرم وجنایت در این کشور در سال گذشته (2011) ابراز نگرانی کرده اند که در قیاس با سال 2010 با افزایش قابل ملاحظه ای روبرو بوده است.

( http://tajik.irib.ir/persian/7591)