بسم الله الرحمن الرحیم

"جکیدن"

"جکیدن" در تاجیکستان واژه ای است مترادف با پرحرفی یا وراجی و به کسی که حرف بسیار زده و حرفهایش هم سرو تهی ندارد "جکاک" می گویند .

هنوز در هیچ برنامه رسمی و غیر رسمی در تاجیکستان شاهد این نبوده ام که تاجیکی بیش از 15 دقیقه سخن بگوید. و اگر هم بنا به ضرورتی فردی باید بیشتر صحبت کند صحبتش در دو یاچند بخش انجام می شود مثلاً در دفاعیه های دکترا برای دانشجو 30 تا 40 دقیقه وقت در نظر می گیرند اما این وقت به سه یا چهار زمان تقسیم می شود.

حال در نظر بگیرید تاجیکانی را با این عادت که باید سخنرانیهای طولانی مدت بعضی از ما ها را تحمل نمایند . خدا بدادشان برسد.

البته تاجیکان با صفا به عوعو سگ هم "جکیدن" می گویند .....