بسم الله الرحمن الرحیم

میلاد حضرت محمد مصطفی(ص)

و امام جعفر صادق(ع) مبارک باد

بارالهابه حق این دو مولود نورانی همه بندگانت را از

سلامتی، سربلندی و سعادت بهره مند ساز