بسم الله الرحمن الرحیم

تاجیکان و تهاجم فرهنگی

فرهنگ و پیشینه تاجیکان را همچون سایر اقوامی که بیش از هفتاد سال تحت سلطه کمونیسم بوده­اند را نه تنها مورد هجمه قرار داده­اند که آشکارا نمادها و نشانه­های فرهنگیشان را ازبین برده­اند و ملزمشان ساخته اند که فرهنگ دیگری را بپذیرند تا حدی که خط و زبانشان را هم عوض کرده اند .


امروزه هم که بیش از بیست سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می گذرد واین اقوام صاحب استقلال و حکومت و نظام سیاسی گردیده اند نیز از هر سو مورد هجمه فرهنگی قرار دارند .

در تاجیکستان با یک دیش و ریسیور معمولی که با حدود پنجاه هزار تومان قابل تهیه است می توان به حدود هزار کانال تلویزیونی دسترسی داشت .انواع و اقسام دی. وی دی ها با نازلترین قیمت در دسترس بوده و... البسه مغایر با فرهنگ و عنعنه های ( سنن) بومی و محلی با نازلترین قیمت در خطا بازار( بازار چینی ها) ، بازار کاروان و... به فروش می رسد مکاتب (مدارس) از صنف(کلاس) اول تا بالاترین مقاطع آموزشی مختلط است .نظام حکومتی مروج آزادی تقریباً بدون هیچ قیدو بندی است و...اما در منظر عمومی و در ارتباطات بین جنس های مخالف اعمال قبیح به چشم نمی خورد . رفتارها آزار دهنده نیست و عفت و نجابت را در چشمان دخترکان و پسران تاجیک می توان دید . میزان استفاده از لباس سنتی بسیار چشمگیر است و.... و علیرغم اینکه سازمانهای فرهنگی در صدد قوام بخشی به فرهنگ بومی و سنتی بوده و یکی از راهبردهای اصلی تبلیغی و فرهنگیشان ترویج عنعنه های ملی است ، نگرانی از تهاجم فرهنگی وجود ندارد.

ایکاش مسئولین محترم وزارت علوم تحقیقات و فنآوری به جای سنگ اندازی­های غیر معمول و منطقی جلوی دانشجویانی که بنا به هردلیل مایل به ادامه تحصیل در تاجیکستان هستند از جمله موکول ساختن ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلی  به میزان مشخصی از حضور فیزیکی در تاجیکستان که باعث تعجب مسئولین مراکز علمی و آموزشی تاجیکستان هم گردیده است. ترتیبی می دادند که دانشجویان حداقل موضوعات رساله خود را به گونه­ای انتخاب کرده و به سرانجام رسانند که نفعی هم برای نظام علمی و تحقیقی کشور داشته باشد.

چرا نباید علیرغم اینکه تعداد زیادی از دانشجویان از مسئولین تعلیم و تربیت و فرهنگیان عزیز کشورمان می باشند در باره تاثیرات مثبت و منفی  اختلاط دانش آموزان و دانشجویان از زوایای مختلف مطالعه علمی صورت گیرد و ..... امید آنکه از فرصتهای در اختیار بیشترین بهره برداری را بعمل آوریم.