بسم الله الرحمن الرحیم

بهار

هرچند تاجیکستان و تاجیکان با اشتیاق در حال پیشوازگیری از نوروز باستانی که بین المللی شدن آن را ثمره تلاش پرزیدنت خود می دانند هستند،  اما از روز گذشته ( اول ماه مارت – 11 اسفندماه) بهارشان مطابق با سنت روسی و تقویم میلادی آغاز گشته است.

فرارسیدن این فصل زیبا را به همه تاجیکان با صفا تبریک عرض می نمایم.