بسم الله الرحمن الرحیم

 عید آچه ها

هشتم ماه مارس هر سال در اکثر کشورهایی که سالشمار آنها میلادی است به عنوان روز جهانی زن  گرامی داشته می شود. ریشه ی نام گذاری این روز به عنوان روز جهانی زن، باز می گردد به حادثه ی هشتم مارس سال ۱۸۵۷ میلادی که در آن روز، برخی از زنان کارگر در آمریکا به خیابان‌ها ریختند و خواهان افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار شدند. پس از گذشت قریب به ۵۰ سال، خواسته ها به سطح حقوق سیاسی-اجتماعی هم چون حق رأی افزایش یافته و این روز با عنوان روز جهانی زن نام گذاری شد. در سال ۱۹۷۷ سازمان ملل هم در قطعنامه‌ای این روز را با عنوان «روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی» وارد تقویم رسمی خود کرد.

در اتحاد جماهیر شوروی ابتدا روز ۱۹ مارس (مارت) روز زن بوده و گرامی داشته می شد تا اینکه  از سال ۱۹۲۱ هشتم ماه مارس رسمیت یافت.

اگر چه این روز در سطح بین المللی به عنوان روز زن شناخته می شود اما در تاجیکستان پس از پاش خوردن اتحاد جماهیر شوروی و دستیابی به استقلال به عنوان "عید مادر" شناخته شده و گرامی داشته می شود. هرچند که زنان غیر مادر هم از این روز بی بهره نبوده و "پدرکه"(هدیه)  گیر می شوند.

در عرفه این روز امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان جمعی از زنان فعال در عرصه های گوناگون را به حضور پذیرفته و ضمن تبریک این روز، آخرین وضعیت زنان تاجیکستان و برنامه های حکومت برای آنان را تشریح کرده و نقطه نظرات آنها را می شنود.

به نوبه خود هشت مارس روز مادر و زن را به تمام زنان و آچه های (مادران) تاجیکستان عزیز تبریک وتهنینت عرض می نمایم.

 

به این مناسبت قطعه زیر از مرحوم لایق شیرعلی ، شاعر ملی تاجیکستان تقدیم حضور می گردد.

در میان کوهساران / با نوای آبشاران / با صفای چشمه‌ساران / با سرود باد و باران / با درود نوبهاران/ جان عطا کردی مرا / جان عطا کردی و خود را کاستی / روز و شب‌ها بر سر گهوارۀ من / مادر من، مادر بیچارۀ من/از پی روزی دویده / خوشه‌ها را چیده چیده / تلخ و شوری‌ها چشیده / رنج دنیا را کشیده / گنج دنیا را ندیده/دل عطا کردی مرا / دل عطا کردی و خود را کاستی / روز و شب‌ها بر سر گهوارۀ من / مادر من، مادر غمخوارۀ من / مادر من، مادر بیچارۀ من...