بسم الله الرحمن الرحیم

طُوی نقره گی و طلایی

اولین روز از ماه چهارم میلادی (اَپریل) در تاجیکستان به عنوان "روزخنده" گرامی داشته می شود. در این روز که مصادف است با روز طبیعت یا سیزده بدر، تاجیکان تنج و ساز سعی می کنند به  بهانه های مختلف نزدیکانشان را به خنده وادارند. همچنین در این روز تعداد طوی ها(جشن های ازدواج) نسبت به سایر ایام سال بیشتر می گردد.

از این روی برگزاری سالروزهای ازدواج هم در این روز بیشتر بوده و بهانه ای است برای جمع شدن دور هم و خرسندی و خنده اهل عائله. حال اگر دوام زندگی ای به بیست و پنجمین سال برسد جشن مفصلی تحت عنوان "طوی نقره گی" توسط فرزندان آن زوج ترتیب داده می شود و البته علیرغم همه مشکلات کم نیستند پیمانهای زناشویی که به پنجاهمین سالروز خود رسیده و به عنوان "طوی طلایی" جشن گرفته می شوند .