بسم الله الرحمن الرحیم

خواستم در ایران گم شوم

کتاب خواستم در ایران گم شوم که بیانگر عشق و دلدادگی یکی از تاجیکان با صفا به ایران و ایرانی و اطلاعات و معلومات گسترده این روزنامه نگار خوش قلم به ادبیات ، تاریخ و فرهنگ ایران است توسط انتشارات علمی و فرهنگی با مقدمه دکتر محمد باقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شد.

خواندن این کتاب ارزشمند را به همه علاقه مندان به تاجیکستان و تاجیکان وهمچنین  ادبیات ، تاریخ و فرهنگ ایران توصیه می نمایم.