بسم الله الرحمن الرحیم

تشناب 

 

 

یکی از "پرابلمهای"(مشکلات) اصلی در تاجیکستان یافتن "تشناب جمعیتی" است و "قین تر"(سخت تر) از یافتن تشناب جمعیتی استفاده ازاین تشناب ها به ویژه  برای ما ایرانیان است.

 

اگر ایرانی حاجتمندی برای رفع حاجت با تلاش بسیار وپس از "پرس و پاس"(پرس وجوی) زیاد موفق به یافتن تشناب گردد، پرابلم بعدی مواجه شدن با "پولچینک تشناب" و دادن پنجاه درم معادل حدود دویست تومان به پولچینک و دریافت یک تکه "قاغذ تشناب" به اندازه کف دست است.

 

پس از گذر از این خان و ورود به درآمدگاه تشناب، تحمل بوی بد تشناب پرابلم بعدی بوده و اگر همچنان نیاز به رفع حاجت برمشکل تحمل بوی بد غالب آید، دیدن چند نفر که یا درحال استفاده از کاغذ تشناب خود هستند و یا درحال رفع حاجت  تا نیازمند به کاغذ تشناب خود گردند شما را احتمالاً به گریز از آن تشناب و فراموشی حاجتتان وامی دارد.

 

البته ناگفته نماند که اخیراً تعدادی تشناب جمعیتی نسبتاً مدرن هم توسط چشم بادامی های ختایی در دوشنبه احداث شده است که اگر "محکم"(بسته) نباشند، می توان رفع حاجت نسبتاً بدون دغدغه ای داشت. مشروط به اینکه به جای استفاده  از کاغذ تشناب که بیشتر شبیه برگه سمباده است آن هم از نوع زبر و درشت دانه ، "قاغذ سلفیتکَ"( دستمال کاغذی) در "کیسه"(جیب) خود داشته و از آن استفاده کنید. البته در بعض از این حاجت خانه ها از جمله نمونه ای که "صورتش"(تصویر،عکس) را ملاحظه می نمایید می توانید اگر آقا هستید سرتان را هم به " اوستای سرتراشخانه" (آرایشگر) سپرده واگر خانم هستید" قاش ها"(ابروان) و رویتان را هم "چیده" (پیرایش کردن) و حتی "کرسکه"(آرایش) هم بکنید تا در هنگام خروج "خرسند"(خوشحال و رضایتمند) از این باشید که هم رفع حاجت کرده و هم "فسون"(زیبا) شده اید.


"تشناب"(در لغت نامه دهخدا) =  دستشویی ، آبریزگاه ، جایی در اندرونی خانه که تشکیل شده از گرمابه، آبریزگاه (نشتنگاه برای ریدن و شاشیدن ) و دست...

"تشناب جمعیتی"= توالت عمومی(البته عبارتهای حاجتخانه جمعیتی و توالت عمومی هم در تاجیکستان رایج است)

"پولچینک تشناب" = همان آفتاب دارکه بجای آفتابه چند تکه تشناب به رنگهای مختلف دارد !!