بسم الله الرحمن الرحیم

لاله عروسک

یکی از لوازم تازه و طبیعی "گوبناشکه" یا به تعبیر دیگر " پُمَدَ  " ( لب سرخ کنک - ماتیک)  دخترکان قشلاقی در تاجیکستان "لاله عروسک" است.

این لاله عروسک ها که در این ماه دشتهای  تاجیکستان را جلا و زیبایی بسیاربخشیده است "لاله خَسَک" هم نامیده می شود چرا که دوام و پایداری زیادی نداشته و زود از بین می رود. تخم های این لاله خسک ها نیز بعضاً جمع آوری شده و در صنعت خوراک واری ازجمله شیرینی پزی همچون کنجد استفاده می گردد.

شایان ذکر است که  لاله اساسی، لاله ای است که پیاز داشته و کشت می گردد.

فرصت دیدن لاله زارهای تاجیکستان را ازدست ندهید.